Standard: Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: FCI

Standard FCI č. 312. Země původu: Kanada.

 

 

Celkový vzhled: středně velký, silný, kompaktní, harmonický a dosti svalnatý pes, s velkou hbitostí, bdělostí a rozhodností. Mnoho zástupců tohoto plemene dělá trochu smutný dojem, dokud se nedostanou do práce. Pak se ;jejich vzhled okamžitě mění, je na nich vidět intenzivní soustředění a vzrušení. Při práci vykazují tito retrívři rychlou spěšnou akci, přičemž hlava je v jedné rovině s linií hřbetu a ustavičně se pohybujícím, dlouze ochlupeným ocasem.

Dietní chyby aneb za co vylouděné "dobrůtky" nestojí

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: MVDr. Pavla Radová

V mnoha rodinách je na denním pořádku pes loudící u stolu. Ne každý odolá jeho smutným očím, a i do domácnosti s velmi přísně vedeným psem může přijít „dobrotivá“ nepoučená nebo nepoučitelná návštěva. Momentální radost z dobrého sousta je však mnohdy vystřídána velmi nepříjemnými zdravotními problémy. Cílem tohoto článku rozhodně není probrat komplexně problematiku poruch trávení u psů. Ráda bych tady nastínila základní přístup ke zvířecímu pacientovi se dvěma velmi častými projevy poruch trávení v důsledku dietní chyby – zácpou a průjmem.

Dysplazie loketního kloubu - DLK

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: H.A.W. Hazewinkel DVM, PhD

Dysplazie loketního kloubu (DLK) vzniká nejčastěji ve věku 4-6- měsíců u středních a velkých plemen psů v průběhu období velmi rychlého růstu. Jako na vývojové onemocnění kostry na něj působí genetické vlivy a dále faktory výživy či traumatu. Je známo, že jakákoli forma DLK vede k osteoartritidě s možnými budoucími vážnými následky pro zvíře i majitele. Toto onemocnění bylo podrobeno intenzivnímu výzkumu mnoha týmů s cílem odhalit jeho etiologii a najít tak cestu k jeho prevenci.

Proč právě labradora?

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Jarka Vičarová

Chce se říci... protože je krásnej, ale nemůžu, jelikož se pokusím  o tomto nádherném plemeni napsat něco víc.

 

 

Samozřejmě, jednoho mám doma, jsem zaujatá, ale propadla jsem tomuto plemeni nejen proto, že mám ráda toho svého. Především proto, že jsem je postupně poznávala - jejich povahu, exteriér, setkala a seznámila s dalšími pejsky - labradory všech barev a různého věku.

Diety versus život psa

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: MVDr. Foster & Smith

Studie dokazují, že psi, kteří žerou méně, žijí déle. Purina uveřejnila výsledky studie, která zjišťovala vliv diety na délku života psů.

Studie začala v roce 1987, kdy vědci 48 štěňat Labradorských retrívrů rozdělila do dvou skupin.

Dysplazie kyčelního kloubu - DKK

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: MVDr. Pavla Hyclová

 

Definice DKK a anatomie

DKK je dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Jedná se tedy o vývojové, nikoli vrozené, onemocnění s polygenní dědičností. Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti, která je daná genetickou informací, i faktory vnějšího prostředí. Pro vznik onemocnění je typická laxita kyčelních kloubů.Kyčelní kloub tvoří hlavice stehenní kosti a  jamka – tzv. acetabulum. Hlavice je v jamce držena díky vazu – lig. teres, kterým jsou obě struktury spojeny a také díky kloubnímu pouzdru. Utváření kloubu se může u jednotlivých plemen morfologicky lišit, např. hloubka acetabula – velmi hluboké u bernardýna, bernského salašnického psa, ploché u boxera, labradora.., oválný tvar jamky u basetů, jezevčíků, španělů a pekinézů.

Canisterapie u dětí

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Iva Sieberová

Obecně je možné říci, že přítomnost psa má u dětí pozitivní vliv na psychické a fyzické zdraví a také sociální vazby.           

Pejsek děti provokuje k činnosti, ale také poskytuje zábavu. U dětí s mentálním postižením pes přispívá velkou měrou k rozvoji jejich znalostí a dovedností.           

Eklampsie

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: MVDr. Foster & Smith

Eklampsie je náhlé onemocnění ohrožující život zvířete, způsobené nízkou hladinou kalcia (odvápnění). Častěji se objevuje u psů než u koček. Kojící zvířata jsou obzvláště ohrožena právě kvůli tvorbě mléka, čímž se snižuje hladina kalcia v krvi. Těla některých kojících fen jednoduše nestíhají vyrovnávat zvýšený požadavek na tento minerál, který získají pouze z krmiva.           

Co vlastně znamenají údaje PRA NEG. a OPTIGEN A/B/C?

 Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Gabriela Lahodová

 

Plemeno labrador retriever je bohužel jedním z plemen, které je predisponované k onemocněním očí. Mezi nejčastější patří: PRA (Progresivní Retinální Atrofie), Katarakta (CAT) a Retinální Dysplasie (RD). Každý jedinec používaný v chovu by měl jednou ročně absolvovat u opthalmologisty vyšetření této choroby.

Vytvoření vhodného prostředí pro život psa

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

 

ZOOHYGIENA CHOVU PSA

Chov psů je ovlivňován mnoha různými faktory. Jedním ze základních je těsné soužití s člověkem, který však svými zásahy do životního prostředí zvířat často může negativně působit i na zvířata samotná. Způsob chovu, který neodpovídá fyziologickým podmínkám zvířete, neadekvátní výživa po stránce kvalitativní i kvantitativní, dlouhodobé omezení pohybu, fyzický i psychický stres, stejně tak i chov v nepříznivých mikroklimatických podmínkách narušuje pohodu psů a současně zvyšuje riziko vzniku některých neinfekčních i infekčních onemocnění. Hygiena prostředí a odpovídající ošetřovatelská péče jsou tedy faktory limitující zdravotní stav a pohodu zvířat. Nedostatky v hygieně prostředí jsou podle svého rozsahu a intenzity o to významnější, že se v porovnání s nedostatky  jiného charakteru negativně projeví na zdravotním i výživném stavu, odolnosti a kondici zvířat daleko pomaleji a skrytě. Zpravidla se jedná o postupnou zátěž, kterou organismus stačí do určité míry kompenzovat obranně adaptačními mechanismy. Onemocnění je diagnostikováno až po uplynutí určité doby a obvykle je připisováno jiným příčinám.     

Stránky

Přihlásit se k odběru Můj-labrador.cz RSS