Co vlastně znamenají údaje PRA NEG. a OPTIGEN A/B/C?

 Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Gabriela Lahodová

 

Plemeno labrador retriever je bohužel jedním z plemen, které je predisponované k onemocněním očí. Mezi nejčastější patří: PRA (Progresivní Retinální Atrofie), Katarakta (CAT) a Retinální Dysplasie (RD). Každý jedinec používaný v chovu by měl jednou ročně absolvovat u opthalmologisty vyšetření této choroby.

 

1. Vyšetření je nutné opakovat každý rok, protože se tato onemocnění mohou u jedince objevit kdykoliv v průběhu života. U vyšetření se pak uvádí datum – např. PRA/CAT neg. 5/2006.

2. Vyšetření vypovídá o stavu onemocnění v den vyšetření. Údaj o negativním vyšetření tedy neznamená, že pes nemůže onemocněním trpět v budoucnu nebo že není jeho přenašečem!

3. U labradorů se PRA objevuje většinou až v dospělém věku psa, často až po osmém roce života (stejně tak např. u golden retrieverů, německých ovčáků, atd.) Existují ale také případy, kdy se PRA objevilo u labradorů již ve štěněcím věku!  

 

POZOR!!! Pokud je po Vašem nevyšetřeném psu vyšetřen potomek, s výsledkem OptiGen A, neznamená to, že Váš pes má také OptiGen A, může mít také Optigen B – být tedy přenašečem PRA – viz. Níže uvedená tabulka!           

 

Jedinou metodou, jejíž výsledek vypovídá nejenom o momentálním stavu, ale také o možnosti budoucího onemocnění a hlavně o možnosti přenosu na další generace je genetický test DNA v americké laboratoři OptiGen.

Tato metoda je schopná určit se 100% jistotou nejen jedince postižené, kteří později onemocní a oslepnou, ale také přenašeče, kteří nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s jedincem, který je také přenašečem dají nemocná štěňata. Tato genetická metoda má pro chov velký význam – výhodou je, že třeba hned po narození se dá zjistit, jak na tom zvíře je a výsledek je celoživotní. Psi vyšetření metodou OptiGen se dělí na následující skupiny:

 

A – zdraví jedinci bez genu pro přenos

PRAB – zdraví psi s genem pro přenos PRA (psi této skupiny nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s přenašečem dají postižená štěňata) 

C – psi nemocní (časem onemocní a oslepnou) – tento jedinec je nejen nemocný, ale je to zároveň také přenašeč.           

Protože je dobře znám přenos onemocnění, lze se v případě vhodného páření jedinců projevům onemocnění u potomků vyhnout. Předpokladem ovšem zůstává, aby byli vyšetřeni oba jedinci – teda pes i fena. Pouze psi, jejichž rodiče byli testováni metodou Optigen a vyhodnoceni jako A nemusí být testováni, jelikož zdraví rodiče nikdy nedají nemocného potomka či přenašeče.          

 

Při znalosti výsledků rodičů můžeme v níže uvedené tabulce vyčíst výskyt onemocnění u potomků.  

Rodičgenotyp A B C
 A   100% A  50% A50% B 100% B
 B  50% A50% B 25% A25% B25% C 50% B50% C
C 100% B 50% B50% C 100% C

 

 

Využití výsledků testu OptiGen prcd v chovu
Genotyp Riziková skupina Význam pro chov Riziko prcd onemocnění
HomozygotNormal Normal/Clear (A) Může být spojen s jakýmkoliv jedincem, extrémně nízké riziko produkování postižených jedinců Extrémněnízké
Heterozygot Carrier (přenašeč B) Může být spojen jen s jedincem Normal/Clear kvůli odstranění rizika produkce postižených jedinců Extrémněnízké
HomozygotMutant Affected (C) Může být spojen jen s jedincem Normal/Clear kvůli odstranění rizika produkce postižených jedinců Velmi vysoké

 

Co to vlastně PRA je a jak se projevuje?        

Jde o onemocnění oční sítnice, kdy dochází k postupného odumírání buněk (které nejsou dostatečně zásobeny živinami z cévní pleteně), vystýlajících oční bulvu a odpovědných za příjem světelných paprsků.        

První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka (při fotografování psovi výrazně svítí oči), zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fáze je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. Terapie PRA neexistuje, proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat.  

S

tatistické výsledky k 1.červnu 2005 (zdroj OptiGen): 76% testovaných labradorů má výsledek Normal/Clar – výsledek OptiGen A21% jsou přenašeči – výsledek OptiGen B3% jsou nemocní jedinci – výsledek OptiGen C . 

 

Momentálně vyšetření jedinci v ČR:

PSI:- Iron Man Draco Minor, OptiGen A, majitel Alena Klečková, černý pes s vlohou pro hnědou barvu- Trendsetter of Tintagel Winds, OptiGen A, majitel Gabriela Lahodová, černý pes s vlohou pro žlutou barvu- D´Jerry Doo Tetřeví dvůr, OptiGen A, majitel Barbara Protivánková, hnědý pes.

 

FENY:- Whispering Bell Heather´s Fleurie, OptiGen A tzv. Rodičovský – tzn., že se jedná o potomka dvou rodičů s výsledkem OptiGen A, majitelka Barbara Protivánková, hnědá fenka- Treasure of Tintagel Winds, OptiGen A, majitel Gabriela Lahodová, černá fena- Dudu Destiny Tetřeví dvůr, OptiGen A, majitel Barbara Protivánková, hnědá fena- Charway Old Silk, Optigen A, majitel Ing. Dagmar Götzová           

 

Bohužel neexistuje databáze psů, kteří vyšetřením prošli. Některé z nich najdete na soukromém webu, kam majitelé vyšetřených jedinců zasílají údaje. Jedná se jen o přehled jedinců s výsledkem OptiGen A a OptiGen B a databáze je momentálně mimo provoz (nelze přidávat nové jedince). OptiGen list najdete zde: http://www.tanbraelabradors.com/optigen.html.          

 

Známé přenašeče důležité pro náš chov najdete také ve Výroční knize rodokmenů autorky Barbary Protivánkové.Více zde: http://www.tetrevidvur.com/knihy.htm.          

 

OptiGen test však nedokáže zcela zastoupit každoroční vyšetření očí, protože testuje jen jedno z mnoha dědičných onemocnění. Proto dokud nebudou k dispozici genetické testy pro všechna tato onemocnění, mělo by se vyšetření očí u chovných zvířat každý rok opakovat i pokud je proveden OptiGen test na PRA. Zpracovala Gabriela Lahodová, použité zdroje: Marie Bušinová, Onemocnění očí u tollerů – progresivní retinální atrofie (PRA), OptiGen, LLC, důležité odkazy:

Danině Eye Registration Foundation http://www.vmdb.org/cerf.htm, OptiGen http://optigen.com  

 

Převzato z klubového zpravodaje RK CZ 3/2006