K nové eurosměrnici o autorském právu

Kontroverzi některých částí nové Směrnice o autorském právu v Evropském parlamentu asi zaznamenal každý. Informace se objevily na různých webech i v dalších médiích a na počest této směrnice byla na celý den vypnuta (nejen) česká wikipedie. Souhrn zpráv k tomuto problému je třeba na Zachraninternet.cz.

V rámci boje proti článkům 11 a 13 této směrnice jsem se účastnil srpnové demonstrace, příležitostné osvěty uživatelů a plánuji se zúčastit i další, březnové demonstrace. Krom toho jsem odeslal e-maily všem současným českým europoslancům. Držme internetu palce!

From: Jan Korbel
Subject: Směrnice o autorském právu

Vážený pane.

Více jak dvacet let jsem aktivní uživatel internetu a sám provozuji
různé komunitní weby s desítkami, ale i tisíci uživateli. S obavami
sleduji každý další úspěšný i neúspěšný pokus o omezení svobody na
internetu.

Rád bych Vás tímto požádal o NEPODPOŘENÍ nové Směrnice o autorském
právu, dokud bude obsahovat sporné články 11 a 13. Autorské právo je
jistě potřeba reformovat a přizpůsobit ho tomuto století, ale určitě ne
tímto způsobem.

Děkuji.

S pozdravem

Jan Korbel -- https://jackc.teptin.net


PŘÍLOHA č. 1 - seznam adresátů (thx zachraninternet.cz):

europoslanci


PŘÍLOHA č. 2 - další korespondence s Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL):

Date: Fri, 22 Mar 2019 08:10:54 +0000
From: ZDECHOVSKÝ Tomáš
To: 'Jan Korbel'
Subject: RE: Směrnice o autorském právu

Dobrý den,
 
Děkuji za Váš email. Zasazuji se o vymazání článku 13:
https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/252371-sporny-clanek-13-dostane-stopku-europoslanci-objevili-klicku/ .
S pozdravem,

Tomáš Zdechovský

=====

Date: Fri, 22 Mar 2019 09:27:16 +0100
From: Jan Korbel
To: ZDECHOVSKÝ Tomáš
Subject: Re: Směrnice o autorském právu

Dobrý den.

Děkuji za odpověď a Vaši aktivitu v tomto směru. Snad se to povede a
nezapomenete v EP ani na lepší řešení článku 11 :-)

S pozdravem

Jan Korbel

PŘÍLOHA č. 3 - další korespondence s Martinou Dlabajovou (nestraník za ANO):

Date: Fri, 22 Mar 2019 09:10:59 +0000
From: DLABAJOVÁ Martina
To: 'Jan Korbel'
Subject: RE: Směrnice o autorském právu

Pěkný den z Bruselu,

předně bych Vám chtěla poděkovat, že dění kolem směrnice aktivně
sledujete a toto téma Vám není lhostejné. V navrženém textu směrnice,
který byl dohodnut mezi členskými zeměmi a Evropským parlamentem stále
spatřuji některé problematické body, a proto schvalování finální dohody
nebude v žádném případě černobílé. Vývoj i nadále pečlivě sledujeme a
pracujeme na vyváženém výsledku.

Se srdečným pozdravem

Martina DLABAJOVÁ

Member of the European Parliament
Alliance of Liberals and Democrats for Europe
ASP 09G342, 60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles/Brussel

=====

Date: Fri, 22 Mar 2019 10:23:22 +0100
From: Jan Korbel
To: DLABAJOVÁ Martina
Subject: Re: Směrnice o autorském právu

Dobrý den.

Děkuji za odpověď. Pevně věřím, že vyváženost bude spočívat v hájení
zájmu uživatelů a občanů EU před zájmy velkých korporací.

S pozdravem

Jan Korbel

PŘÍLOHA č. 4 - další korespondence s Kateřinou Konečnou (KSČM):

Date: Fri, 22 Mar 2019 09:33:16 +0000
From: KONEČNÁ Kateřina
To: Jan Korbel
Subject: Re: Směrnice o autorském právu

Dobrý den,

Velice Vám děkuji za mail. S kolegou Maštálkou se tématu reformy
autorského práva věnujeme od počátku a bez ohledu na to, zda-li jsme
hlasovali na výboru nebo na plénu EP, vždy jsme hlasovali proti návrhu
na nové znění čl. 11 a 13. Vzhledem k tomu jak se vyvinulo poslední
vyjednávání, to určitě hodláme zopakovat i teď.  Nicméně problém je, že
ostatní poslanci z jiných politických stran to vidí odlišně. Uděláme s
kolegou úplné maximum, abychom je přesvědčili, ale na rovinu Vám nemohu
s čistým svědomím slíbit, že to tentokrát dopadne dobře.

Přeji hezký den,

Katka Konečná

=====

Date: Fri, 22 Mar 2019 10:51:43 +0100
From: Jan Korbel
To: KONEČNÁ Kateřina
Subject: Re: Směrnice o autorském právu

Dobrý den.

Děkuji za zprávu a Váš boj proti uvedeným článkům. Budu držet palce.

S pozdravem

Jan Korbel

PŘÍLOHA č. 5 - další korespondence se Stanislavem Polčákem (STAN):

Date: Sun, 24 Mar 2019 11:06:05 +0000
From: POLČÁK Stanislav
To: Jan Korbel
Subject: Re: Směrnice o autorském právu

Dobrý den!

V dílčím hlasování o pozměňovacím návrhu na vymazání sporného článku 13
ze směrnice budu hlasovat PRO tento POMĚŇOVACÍ NÁVRH. Bude-li
pozměňovací návrh přijat, dohoda z trialogu se zruší. Návrh se pak
vrátí zpět do parlamentního výboru a začne proces druhého čtení.
Ačkoliv jsem a stále budu zastáncem zásadní reformy autorského práva na
internetu, souhlasím s tím, že článek 13 je v aktuálním znění nevhodný,
a tento postup akceptuji.

Stanislav Polčák MEP

ASP 06F254
Rue Wiertz 60
1047 Brussels


PŘÍLOHA č. 6 - další korespondence s Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL):

Date: Mon, 25 Mar 2019 13:00:42 +0000
From: ŠOJDROVÁ Michaela
To: 'Jan Korbel'
Subject: RE: Směrnice o autorském právu

Dobrý den,

děkuji za Vaši zprávu a zájem o dění na půdě Evropského parlamentu.
Velmi mě tíží Vaše obavy ohledně projednávané směrnice o autorském
právu na jednotném digitálním trhu. Podobných podnětů od občanů jsem
obdržela opravdu velké množství a z tohoto důvodu jsem sepsala
stanovisko, ve kterém reaguji na hlavní obavy, které se mnou sdílíte, a
vysvětluji důvody, proč směrnici v její aktuální podobě podporuji.
Zároveň uvádím na pravou míru některé nepravdivé a zavádějící
informace, které se v této souvislosti šíří společností. Stanovisko
připojuji k této zprávě.

Doufám, že mnou poskytnuté informace rozptýlí Vaše obavy a zároveň
pochopíte, proč novou úpravu považuji za potřebnou.

Se srdečným pozdravem

Michaela Šojdrová

PŘÍLOHA E-MAILU - STANOVISKO (PDF)

=====

Date: Tue, 26 Mar 2019 14:49:07 +0100
From: Jan Korbel
To: ŠOJDROVÁ Michaela
Subject: Re: Směrnice o autorském právu

Dobrý den.

Děkuji za Váš rozbor, který na mě bohužel dělá dojem, že jste
problematiku příliš nepochopila. Dovolím si tedy okomentovat dokument.

"Již dnes je užívání autorských děl regulováno v tradičních mediích jako
je tisk, televize, rozhlas a nikdo se nad tím nepozastavuje."

Kdyby v tisku nebo televizi probíhalo filtrování způsobem, který
navrhujete, poměrně často byste v novinách viděla prázdné obdélníky bez
textu a v televizi tmu. V médiích, o kterých píšete, žádná robotická
autocenzura neprobíhá.

"...velmi krátké úryvky z článků."

Kdo bude posuzovat onu krátkost?

"Úprava dopadne pouze na platformy, jejichž hlavním účelem
(jedním z hlavních účelů) je umožnit uživatelům nahrávat a sdílet velké
množství autorských děl, které platforma organizuje za komerčním
účelem."

Kdo bude posuzovat onu "hlavnost"? Pokud je na webu banner s reklamou,
která přispívá na provoz serveru, je to pro Vás už dostatečně komerční
nebo ještě ne? Jakýkoliv sporný výklad se dříve nebo později obrátí
proti komukoliv, včetně uživatelů.

"Platforma však bude muset znemožnit dostupnost jen takových autorských
děl, ke kterým autor poskytl dostatečné relevantní informace.
Začínající umělci se proto nemusejí obávat, že by se kvůli článku 13
nadále nemohli zviditelňovat - jejich díla budou blokována jen,
budou-li si to přát."

Bohužel už teď dochází k blokování obsahu, který je legální - pouze na
základě hlášení od pseudomajitelů, kteří se za majitele prohlásí. Tímto
dále rozšíříte možnost cenzury. Velcí poskytovatelé obsahu mají
k tomu navíc úplně jiné prostředky než jednotlivci a malé skupiny a
pokud je mi známo, někteří vydavatelé mají přímo u některých
provozovatelů služeb dostupné nástroje pouze pro privilegované.

Bohužel už teď je potřeba dokazovat autorství k dílům, která byla
roboticky zcenzurována poté, co je na server nahrál sám autor.

"Směrnice bude transponována českou legislativou, ve které by tento
pojem měl být objasněn."

A z historie víme, že už teď bychom se měli bát ještě vylepšeného
znění...

"Směrnice celkově klade velký důraz na přiměřenost, na vyváženost práv a
spolupráci autorů s platformami."

Možná se snažíte vyvážit práva velkých poskytovatelů obsahu s právy
velkých poskytovatelů služeb, ale bohužel při tom šlapete po malých
webech a uživatelích, kteří pro Vás neexistují.

"Státy však budou mít 24 měsíců na transpozici směrnice
a po tuto dobu je možné vyvinout alternativní technická řešení...
Již jsem se obrátila na Komisi s interpelací, zda by mohla vývoj
alternativních technických řešení podpořit z unijních prostředků, např.
programu Horizont 2020."

Paní Šojdrová, opravdu po nás chcete, abychom pro menší komunitní weby
vyvíjeli alternativní technická řešení, žádali na to dotace z EU a
hledali programátory, kteří budou tato technická řešení udržovat při
životě? Máte vůbec představu, jak by to mohlo fungovat? Přinejlepším(!)
tak vzniknou závislosti typu "externí captcha" s dopady na technické
provedení, finance a spolehlivost služby.

Abych to shrnul. Ničíte svobodný internet, na kterém nemáte žádné
zásluhy. A prezentovat to jako "ochranu nás spotřebitelů, uživatelů
internetu" je velmi odvážné :-(

S pozdravem

Jan Korbel


PŘÍLOHA č. 7 - další korespondence s Jiřím Pospíšilem (TOP 09):

Date: Thu, 28 Mar 2019 19:16:31 +0000
From: POSPÍŠIL Jiří
To: 'Jan Korbel'
Subject: RE: Směrnice o autorském právu

Dobrý večer ze Štrasburku,

omluvte prosím mou pozdní odpověď, v posledních dnech mi kolem této
věci volají a píší doslova tisíce občanů. Jak jistě víte, směrnice již
byla odhlasována, rád bych Vás však ujistil, že já osobně jsem právě
kvůli problémovým článkům 11 a zejména 13 hlasoval proti. Za TOP 09 teď
mohu slíbit, že se nyní budeme v Poslanecké sněmovně snažit pohlídat,
aby směrnice zbytečně nenabobtnala, aby se co nejméně dotkla uživatelů
internetu a pouze hájila práva autorů. Uvidíme, jak to dopadne.

S přátelským pozdravem

Jiří Pospíšil

=====

Date: Fri, 29 Mar 2019 12:56:29 +0100
From: Jan Korbel
To: POSPÍŠIL Jiří
Subject: Re: Směrnice o autorském právu

Dobrý den.

Děkuji za odpověď a nepodpoření této problematické legislativy. Doufám,
že se ještě objeví nějaký prostor k revizi přímo v EP. Ale chápu, že
možnosti jsou velmi omezené.

S pozdravem

Jan Korbel

Comments

vysledek podle zemi:

Country   Yes No  0  X Sum Yes%
-------------------------------------
France    62  2  4  6 74 84%
Denmark    10  2  0  1 13 77%
Portugal   15  5  0  1 21 71%
Belgium    14  7  0  0 21 67%
Malta     4  2  0  0  6 67%
Lithuania   7  1  0  3 11 64%
Spain     34 12  1  7 54 63%
Latvia     5  3  0  0  8 63%
Finland    8  5  0  0 13 62%
Slovakia    8  4  1  0 13 62%
Croatia    6  3  1  1 11 55%
Italy     39 27  1  6 73 53%
Bulgaria    9  3  5  0 17 53%
Hungary    10  4  0  7 21 48%
UK      31 30  0 11 72 43%
Germany    38 49  3  6 96 40%
Slovenia    3  5  0  0  8 38%
Ireland    4  4  0  3 11 36%
Greece     7  2  1 11 21 33%
Romania    10  6  6 10 32 31%
Austria    5  8  3  2 18 28%
Netherlands  5 18  2  1 26 19%
Estonia    1  4  1  0  6 17%
Poland     8 33  2  8 51 16%
Sweden     3 15  0  2 20 15%
Czechia    2 13  5  1 21 10%
Cyprus     0  1  0  5  6  0%
Luxembourg   0  6  0  0  6  0%
-------------------------------------
Sum     348 274 36 92 750 46%