Výhody a nevýhody vlastnění vodicího psa

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Petra Knotková

Výhody:

 • Vodicí pes zaregistruje překážky, nacházející se ve výšce od pasu nahoru a vyhne se jim. např. trubky čnící z lešení, poštovní schránka, otevřené okno atp.
 • Zaregistruje nečekané překážky,které jsou na dané trase neobvyklé, a s nimiž by nevidomý nepočítal např. neohrazený výkop, hromada uhlí, stolečky zahradní restaurace a tp.
 • Zaregistruje pohyblivé překážky jako je dav lidí a vyhne se jim.
 • Nevidomý si může dovolit rychlou chůzi bez obav, že by více narážel do překážek, či ohrožoval sebe a ostatní chodce.
 • Nevidomý může na trasách, které pes již dobře zná, polevit ve své pozornosti a tak si odpočinout od neustálého soustředěníNevidomý může psa navigovat po zcela neznámé trase, zná-li dobře její slovní popis. Nemusí se při tom nadměrně soustředit na terén a překážky v neznámém prostředí.
 • Vodicí pes dokáže vyřešit situaci, která je pro nevidomého nepřehledná, a vyvést jej z ní. Např. soustava výkopů, nepřehledně rozmístěné překážky po chodníku a tp.
 • Většina vodicích psů dokáže aportovat (podávat) předměty, které upadnou nevidomému na zem a to bez následků jejich poškození.
 • Vodicí pes bývá předmětem zájmu spoluobčanů, a tak se může stát tématem k rozhovoru či možností k snazšímu navázání slovního kontaktu s lidmi.
 • Vodicí pes je nejen spolehlivou kompenzační pomůckou, je-li dobře vycvičen, ale též živým tvorem, který vaši péči odměňuje projevy oddanosti a potřebou hry či komunikace s vámi.
 • Vodicí pes může být pro nevidomého též motivem k častějšímu pohybu a k zvyšování úrovně samostatnosti.


Nevýhody:

 • Nevidomý musí stále počítat s tím, že má s sebou psa, ať jde do obchodu, k lékaři či do restaurace. Všude pes nemusí být žádoucí z mnoha důvodů: Např. přítomnost alergiků, neznalost vyhlášek ze strany provozovatelů apod.
 • Nevidomý se o svého psa musí postarat, pokud jej s sebou má na svých pochůzkách, aby pes dostával pravidelně příležitost ke krátkému vyvenčení.
 • Nevidomý musí brát na zřetel kondici či únavu svého psa.Nevidomý se musí o svého psa postarat i v tom případě, nechává-li jej doma a sám odchází.
 • Při kratší i delší nepřítomnosti nevidomého musí být vodícímu psu poskytována kvalitní péče.
 • Nevidomý musí brát ohled na zdravotní stav psa a jeho věk a v každé situaci o něj pečovat.
 • Vlastnění vodícího psa s sebou nese i určité finanční náklady, ačkoli je z části hradí stát.např. krmivo, očkování, ošetření v nemoci atp.
 • S vodicím psem se objeví v příbytku nevidomého více prachu a chlupů ze srsti, proto se obvykle zvýší potřeba pravidelného úklidu.
 • Chce-li mít nevidomý svého psa stále v dobré fyzické a pracovní kondici, je potřebné se psem cviky poslušnosti i chůzi po různých trasách často uskutečňovat.
 • Vodicí pes se může stát objektem nevítaného zájmu spoluobčanů, může jimi být obtěžován, hlazen či krmen v době výkonu své služby, což majitele může znepokojovat a přivádět ho do konfliktních situací, nebude-li na toto rozptylování lidmi chtít přistoupit a pasivně jej snášet.