Výběr vhodného vodícího psa

Toto je kopie článku z původního ML webu. Autor: Petra Knotková

V současné době působí v České republice několik organizací zabývajících se výcvikem vodicích psů. Jejich kvalita je různorodá. Pokud jste se na základě pečlivého uvážení rozhodli pro pořízení vodicího psa stojíte před neméně lehkým úkolem, vybrat si jeho vhodného dodavatele. Bohužel momentálně nejsou legislativně stanoveny žádné závazné podmínky, jak by měla příprava vodicího psa a příprava klienta na jeho převzetí vypadat. Dodavatel nemusí prokazovat žádnou kvalifikaci, nemá žádné závazky při podávání informací o výcviku. Je tedy pouze na Vás od koho si psa pořídíte. Při rozhodování je důležité zjistit jaké služby Vám dodavatel v době přípravy, předávání a při užívání psa nabízí. Následující doporučené dotazy směrované k dodavatelům by Vám měli posloužit jako vodítko při rozhodování.

Období před předáním psa:

 • Délka čekací doby na přidělení vodicího psa.
 • Doba a průběh výcviku vodicího psa.
 • Kvalifikace dodavatele (členství v mezinárodní, tuzemské organizaci, licence cvičitelů atd.)
 • Množství dosud předaných psů, včetně poměru psů předaných a vyřazených pro nevhodnost z výcviku (důvody mohou být různé - zdravotní stav psa či jeho povahové vlastnosti), vyřazení psa z výcviku může svědčit o kvalitě organizace, tj. nepustí nevhodného psa ke klientovi a tím předcházejí potencionálním problémům, které by pro klienta mohli být časovou, finanční či emocionální zátěží, vyšší počet vyřazených psů tedy automaticky neukazuje na nekvalitnost výcviku.
 • Plemena psů, která dodavatel nabízí (důležité je, aby byl pes snadno ovladatelný a zvládal ho také uživatel).
 • Počet psů ve výcviku na jednoho cvičitele.
 • Zabezpečení zdravotní péče o psa v průběhu výcviku (preventivní prohlídky psa, prohlášení o zdravotní způsobilosti psa na konci výcviku).
 • Příprava klienta na předání psa (samotnému předání by mělo předcházet proškolení klienta).
 • Nabízené služby po předání psa.


Období při předávání psa:

 • Dodavatel by od Vás měl požadovat co nejvíce informací (zdravotní stav, způsob života, povahové vlastnosti) a zjistit Vaše praktické dovednosti, aby bylo možno přidělit co nejvhodnějšího psa.
 • Možnost vyzkoušet si různé typy psů z hlediska jejich povahy, rychlosti chůze, velikosti atd.
 • Proškolení při předávání psa a návštěva instruktora výcviku v místě bydliště klienta.


Období po předání psa:

 • Rozsah poskytovaných služeb po předání vodicího psa (možnost dojíždění za klientem, pomoc při řešení případných problémů, možnost vrácení nebo výměny psa).